افزایش بیش از صددرصدی ۷ جریمه رانندگی

افزایش بیش از صددرصدی ۷ جریمه رانندگی

سردار سید تیمور حسینی، جانشین پلیس راهور با تاکید بر اینکه جرائم رانندگی در حال حاضر به هیچ عنوان بازدارنده نیست، گفت: از وزارت دادگستری خواسته‌ایم تا مبلغ ۷ تخلف از ۱۲۰ تخلفی که برای آن‌ها کد جریمه وجود دارد، بیش از صددردصد افزایش پیدا کند.

فرهنگی

اخبار سیاسی