ادامه اعتراضات به نحوه بررسی لایحه حجاب

ادامه اعتراضات به نحوه بررسی لایحه حجاب

خود این لایحه از یک طرف و ارجاع آن به اصل 85 از طرف دیگر سبب انتقاد و اعتراض برخی نمایندگان شده است. اصلی که بررسی این لایحه جنجالی را از صحن علنی مجلس خارج کرده وبه دست کمیسیونی متشکل از تعداد معدودی از نمایندگان می‌کند‌.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات