اسرائیل: فرماندهی حماس در زیر بیمارستان قرار دارد/ حماس: کذب است

اسرائیل: فرماندهی حماس در زیر بیمارستان قرار دارد/ حماس: کذب است

اما یکی از رهبران حماس در واکنش گفت: اظهارات اسرائیل در مورد استفاده ما از بیمارستان الشفا برای مقاصد نظامی، ادعاهای نادرستی است که ما قاطعانه آن را رد می کنیم. عزت الرشق گفت: ادعاهای ارتش اسرائیل در ارتباط با بیمارستان الشفاء فقط توجیهی برای کشتار جدید ملت ماست.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات