ترور در دمشق

ترور در دمشق

رژیم اسرائیل عصر دیروز ساختمان کنسولگری ایران را در دمشق هدف حمله پهبادی قرار داد.

فرهنگی

اخبار سیاسی