واکنش هابه پلمب مراکز تجاری بخاطر بی‌حجابی

واکنش هابه پلمب مراکز تجاری بخاطر بی‌حجابی

حجاب به‌عنوان یکی از نمادهای اصلی فرهنگی در جامعه همواره موردتوجه تحلیلگران و جامعه شناسان قرارگرفته است و یک ضرورت دینی است. متأسفانه به دلیل مشکلات بیرونی و درونی در جامعه مسئله حجاب چالش‌برانگیز شده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی