وکیل جهانگیری:رأی بطور ناگهانی و از سوی دادرس نه قاضی پرونده صادر شده است / پرونده نقص دارد

وکیل جهانگیری:رأی بطور ناگهانی و از سوی دادرس نه قاضی پرونده صادر شده است / پرونده نقص دارد

وکیل اسحاق جهانگیری گفت: اگرچه رای صادره بدوی بوده و ما در فرصت قانونی با مستندات کافی به آن اعتراض خواهیم نمود لکن متاسفانه برخلاف مر قانون و ممنوعیت صریح قانونی مفاد رای غیرقطعی از ناحیه برخی خبرگزاری ها منتشر شده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات