زمزمه هفت استیضاح

زمزمه هفت استیضاح

علاوه بر استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، دولت در روند اصلاح درون‌ساختاری کوشید برخی وزرای خود را قبل از اینکه مجلس دست به کار شود، تغییر دهد یا مجبور به استعفا کند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات