کنایه سروش رفیعی به عدم حضور زنان در استادیوم

کنایه سروش رفیعی به عدم حضور زنان در استادیوم

سروش رفیعی، بازیکن پرسپولیس در انتقاداتی به شیوه برگزاری دربی صدم پایتخت گفت: ما اگر هواداران را نداشته باشیم، هیچ چیزی نداریم. این وضعیت استادیوم آزادی است؛ در قطر در مدت ۶ ماه استادیوم می‌سازند، اینجا نمی‌توانند چندتا سکو را ترمیم کنند. معلوم نیست چرا زنان در استادیوم نیستند؟