رئیسی: مریکا پیمان‌شکنی کرد، اروپا نقض تعهد

رئیسی: مریکا پیمان‌شکنی کرد، اروپا نقض تعهد

جمهوری اسلامی ایران بیشتر به صنعت نفت و گازش شناخته می‌شد اما دیگر توانمندی‌های کشور به دلیل اینکه تاکید روی نفت و گاز بود مورد غفلت قرار گرفته است؛ هم در معرفی و هم در ارتباطات با این حوزه. به همین دلیل سطح روابط اقتصادی ما با کشورها می‌تواند به سطح بالاتری برسد.

فرهنگی

اخبار سیاسی