گرانی گوشت مرغ به علت حذف نرخ ارز ترجیحی و رشد تورم

گرانی گوشت مرغ به علت حذف نرخ ارز ترجیحی و رشد تورم

به گفته کارشناسان و تولیدکنندگان، تولید گوشت مرغ در فرآیندی خطی و بازار آن بر اساس عرضه و تقاضا است. اما در سال گذشته افزایش قیمت گوشت مرغ به علت حذف نرخ ارز ترجیحی و رشد تورم ناشی از آن، سبب شد تا قدرت خرید مردم برای این محصول پروتئینی کاهش پیدا کند.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جمعیت زیادی را به زیر خط فقر کشاند

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جمعیت زیادی را به زیر خط فقر کشاند

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: محاسبات ساده‌‌لوحانه‌‌ای انجام داده بودند که تنها 4 قلم کالا تحت تاثیر حذف ارز 4200 تومانی قرار می‌گیرد اما همان زمان هشدار دادیم که حذف ارز 4200 تومانی تمام اقتصاد را تحت تاثیر خواهد گذاشت و آن را روی زلزله قرار می‌دهد. این اتفاق هم افتاد و امروز می‌بینند که حذف ارز 4200 تومانی چه بلایی بر سر ملت آورد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات