دولت باید پاسخ دهد این تورم قرار است به کجا برسد؟

دولت باید پاسخ دهد این تورم قرار است به کجا برسد؟

رشد نقدینگی و چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت هر روز ارزش ریال را بیش از پیش کاهش می‌دهد، با این وجود هنوز افزایش نقدینگی ادامه دارد، امری که در کنار سایر چالش ها، اقتصاد ایران را برای مردم و تجار پیش بینی ناپذیر کرده است.

کاهش ارزش پول ملی از قاجار تا دولت سیزدهم، کمتر از میزان کاهش آن در این دو سال است

کاهش ارزش پول ملی از قاجار تا دولت سیزدهم، کمتر از میزان کاهش آن در این دو سال است

محسن هاشمی‌ رفسنجانی نوشت: دولتی که هدفش افزایش ارزش پول ملی بود، دلار را در انتخابات 23 هزار تومان تحویل گرفت و هنوز به سال دوم نرسیده، دلار آزاد به حدود 50 هزار تومان رسیده، یعنی کاهش ارزش پول ملی از دوره قاجار تا ابتدای دولت سیزدهم، کمتر از کاهش آن در این دو سال است.

فرهنگی

اخبار سیاسی