سفر مشکوک احمدی نژاد

سفر مشکوک احمدی نژاد

به‌طور طبیعی او باید به منزل بازمی‌گشت اما از آنجا که فرصت خوبی برای مطرح شدن بود، از این کار امتناع کرد و در فرودگاه ماند و این حضور سبب شد تا برخی مدعی تحصن رئیس‌جمهور اسبق کشور شوند

فرهنگی

اخبار سیاسی