حرف‌های خبرساز چندحامی حجاب در یک تجمع!

حرف‌های خبرساز چندحامی حجاب در یک تجمع!

ویدئویی از یک تجمع حجاب در رامسر را ببینید. در این ویدئو حاضرین خطاب به استاندار می‌گویند: آقای استاندار شما از جنس ما هستید اگر نمی توانید کاری بکنید ما خودمان وارد شویم.

فرهنگی

اخبار سیاسی