رییس اتاق اصناف تهران: مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند؛ پول ملی را خسارت می‌دانند

رییس اتاق اصناف تهران: مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند؛ پول ملی را خسارت می‌دانند

حمیدرضا رستگارپور رییس اتاق اصناف تهران گفت: تقریبا تمام مردم هیچ علاقه‌ای به نگهداری ریال ندارند و هم فعال اقتصادی و فعال در کسب و کارها و هم مردم عادی پول ملی را خسارت می‌بینند و می‌دانند.

فرهنگی

اخبار سیاسی