برنامه هفتم توسعه؛ از اساس بی‌اساس!

برنامه هفتم توسعه؛ از اساس بی‌اساس!

ابراهیم رئیسی، ۲۸ خرداد ماه، لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد. برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران است و برای افق زمانی پنج ساله ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی