آیت الله جوادی آملی: اگر در جامعه ای «اختلاس، گرانی و تبعیض» نباشد، مردم به قانون احترام می گذارند

آیت الله جوادی آملی: اگر در جامعه ای «اختلاس، گرانی و تبعیض» نباشد، مردم به قانون احترام می گذارند

حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی با تأکید بر اینکه بر خلاف آنچه ما خیال می کنیم مردم عرفی اند، مردم متفکر و فقهی هستند، گفتند: اگر مردم ببینند در یک فضای زنده نفس می کشند که در آنجا نه اختلاسی هست، نه نجومی، نه گرانی و نه تبعیض، به قانون احترام می گذارند، به فکر دیگران احترام می گذارند، هر چند شاید خود آن عقیده را قبول نداشته باشند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات