آغاز وارونه‌نمایی آمار توسط دولت در سال مهار تورم

آغاز وارونه‌نمایی آمار توسط دولت در سال مهار تورم

دولت‌ها معمولاً چند سال یک بار، سال پایه تورمی را تغییر می‌دهند چون نگاه مصرفی جامعه تغییر می‌کند و به‌روزرسانی لازم است اما به این بهانه، می‌توانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را عامدانه پایین بکشند

فرهنگی

اخبار سیاسی