آمارهای رسمی واقعیت سفره مردم را منعکس نمی‌کنند

آمارهای رسمی واقعیت سفره مردم را منعکس نمی‌کنند

یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: آمارهای داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمارهای اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهادهای بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.

فرهنگی

اخبار سیاسی