افزایش ۳۰ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا

افزایش ۳۰ درصدی مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا

جندقی گفت: بزرگ‌ترین معضل در بحث فاضلاب این است که از فاضلاب خام برای مصارف کشاورزی استفاده می‌شود و ما این موضوع را مطالبه‌گری کردیم و سازمان غذا و دارو سالیانه تقریباً ۴۰ هزار نمونه گیری انجام می‌دهد و بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت محصولات کشاورزی چندان مناسب نیست.