عمو نوروز و حاجی فیروز

عمو نوروز و حاجی فیروز

حاجی فیروز یا خواجه پیروز، یک چهره افسانه‌ای در فرهنگ ایرانیان است که در نخستین روزهای هر سال، در کنار عمو نوروز، به شهرها می‌آید تا از آمدنِ نوروز به مردم آگهی دهد.

فرهنگی

اخبار سیاسی