توضیح آمریکا درباره تمدید معافیت عراق از تحریم‌های ایران: تاکنون ۲۰ معافیت صادر کرده ایم

توضیح آمریکا درباره تمدید معافیت عراق از تحریم‌های ایران: تاکنون ۲۰ معافیت صادر کرده ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری با مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه، توضیحاتی درباره تمدید معافیت از تحریم‌های ایران برای عراق به منظور انتقال مبالغ واردات برق از ایران ارائه کرد.

فرهنگی

اخبار سیاسی