توضیح آمریکا درباره تمدید معافیت عراق از تحریم‌های ایران: تاکنون ۲۰ معافیت صادر کرده ایم

توضیح آمریکا درباره تمدید معافیت عراق از تحریم‌های ایران: تاکنون ۲۰ معافیت صادر کرده ایم

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در نشستی خبری با مطرح کردن ادعاهایی علیه نقش ایران در منطقه، توضیحاتی درباره تمدید معافیت از تحریم‌های ایران برای عراق به منظور انتقال مبالغ واردات برق از ایران ارائه کرد.

گرفتاری ما با رئیسی این است که ایشان از موضع خدا فرمان صادر می‌کند

گرفتاری ما با رئیسی این است که ایشان از موضع خدا فرمان صادر می‌کند

به گفته عطریانفر،‌ رئیسی باید بداند وقتی این مجموعه مولفه‌ها و کلونی‌های قدرت پراکنده‌اند، زمانی می‌تواند این پروژه را به نتیجه برساند که صد‌ها زیرپروژه دست به دست هم بدهند، یک واقعیت را محقق کنند تا به عنوان مثال گاز و یا نفت از این لوله عبور کند یا یک جریانی از این شبکه انتقال برق عبور کند.

فرهنگی

اخبار سیاسی